• Tam metin için en az 3, en fazla 5 sayfa sınırı uygulanacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.
  • Her katılımcı en fazla 2 bildiri sunabilir. Bildiriler tam metin ve özet bildiri kitaplarında basılacaktır.